เทคนิคในเรื่องการให้อาหาร สำหรับการเลี้ยงไก่ชน (เพื่อขาย หรือชน)

ไก่ชนพ่อแม่พันธุ์ดีมากๆคัดอย่างดี พลาดไม่ได้

  • ให้อาหารตามวัตถุประสงค์ เช่น หากต้องการให้ไก่เจริญเติบโตดี ก็เน้นไปที่อาหาร ที่ให้สารอาหารที่จำเป็นกับการเจริญเติบโต เป็นต้น ควรศึกษาเรื่องของการให้อาหารไก่ ในทุกวัตถุประสงค์ให้ดีครับ อย่าให้พร่ำเพรื่อ ไก่ชนไม่เหมือนไก่ทั่วไปที่กินอะไรก็ได้
  • ให้อาหารที่เพียงพอกับความต้องการ หมายความว่าคำนวณมาแล้วว่า ไก่จะกินอาหารวันละเท่าไหร่ สัปดาห์เท่าไหร่ ก็ให้ตามจำนวนนั้นๆ ไม่ควรให้เผื่อ เพราะอาจเหลือทิ้ง เป็นที่น่าเสียดาย อีกทั้งยังอาจเน่าเสีย ส่งผลเสียต่อไก่ได้หากมากินอาหารเสื่อมคุณภาพ ทำให้ชนแพ้ ขายในตลาดซื้อขายไก่ชนก็ราคาไม่ดี
  • ไม่ควรปล่อยให้ไก่อดอยาก หรือไม่ควรเสียดายอาหาร อาหารอะไรที่จำเป็นแพงแค่ไหนก็ต้องลงทุนครับ คิดจะ ซื้อขายไก่ชน หรือ เลี้ยงไก่ชนเป็นอาชีพ (ไว้ขายหรือชนเอง) อย่าขี้เหนียวอาหาร รวมถึงพวกอาหารเสริมด้วย

  • เอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าไก่ชน นั้นจะสามารถกินได้อย่างทั่วถึง อย่าปล่อยให้ไก่โดนแย่งอาหารกิน จากตัวใหญ่กว่า หรือสัตว์อื่นๆ หากเป็นไปได้ ให้อาหารแยกเลย จะดูแลได้ง่ายกว่า
  • ให้อาหารตรงตามเวลาเสมอ อย่าให้ก่อน หรือ ให้ช้า เพราะอาจส่งผลต่อสุขภาพของไก่ได้
  • ศึกษาวิธีการให้อาหารที่ถูกต้องกับไก่ชน แต่ก็ไม่ควรยึดติดเกินไป สามารถที่จะสังเกต หรือ ปรับปรุงแนวทางในการให้อาหารที่เหมาะสมได้เสมอ เช่น อาหารบางอย่างให้แล้วได้ผลดี ก็จดไว้ และทำตามแนวทางนั้นๆ , อาหารบางประเภทแม้จะตรงตามตำรา แต่ให้แล้วไม่ดี อันนี้ก็คัดออกได้