เทคนิคการผสมไก่ชนให้ได้ผล เพื่อการซื้อขายไก่ชน มีวิธีอย่างไร

มาแล้วทีเด็ดไก่ชน ลูกพันธุ์แท้แน่นอน รีบเลย

  •  ควรมีการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อย่างดี ที่มีสภาพสมบูรณ์แข็งแรงก่อนเป็นอันดับแรก เพราะสายพันธุ์ที่ดีนั้นจะให้ผลผลิตที่ดีตามไปด้วย แนะนำว่าควรเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลานั้นๆ (หากเป็นเลือดบริสุทธิ์ได้ยิ่งดี) เพราะว่าเมื่อเข้าสู่ตลาด ซื้อขายไก่ชน แล้ว มักจะได้ราคาดีเสมอ เพราะความนิยมของตลาดนั่นเอง
  • การจัดสร้างโรงเรือน ในการเลี้ยงไก่ชน ควรแบ่งออกเป็นสองส่วน (หรือสองแดน) คือส่วนของพ่อไก่ และแม่ไก่ แยกกันเด็ดขาด เมื่อจะผสมกันก็ค่อยเอาออกมาอยู่ร่วมกัน ในที่จัดไว้ แบบนี้จะทำให้การผสมนั้นเกิดประสิทธิภาพ และความสำเร็จที่มากกว่า นอกจากนั้นอย่าลืมทำการถ่ายพยาธิ และกำจัดไร เห็บ หมัด แมลงรบกวนออกให้หมดก่อนการผสม
  • บำรุงไก่ ด้วยอาหารผสม เสริมด้วยข้าวเปลือก วิตามินที่จำเป็น เกลือแร่ เมื่อแม่ไก่พร้อมทำการผสมแล้ว มักจะแสดงอาการโดดลัง ส่งเสียงร้องยาวๆ ติดต่อกันเป็นที่สังเกตได้ ให้เอาไปไวร่วมกับตัวผู้พ่อพันธุ์ (ควรเป็นเวลาเช้า เพราะการผสมจะให้ผลดี ในอุณหภูมิต่ำ ไม่ร้อนมากเกินไป อุณหภูมิไม่ควรเกิน 28 องศาเซลเซียส และไม่ควรต่ำกว่า 25-26 องศาเซลเซียส การผสมในอุณหภูมิต่ำจะทำให้ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้ดี)

  • การฟักไข่นั้น ควรให้แม่ไก่ธรรมดาทำการฟักแทน เพราะแม่ไก่พันธุ์นั้น มักจะต้องถูกนำไปบำรุง เพื่อการไข่ชุดใหม่ การให้มันฟักเองนั้นร่างกายจะโทรมเกินไป ทำให้ได้ผลผลิตคอกต่อไปที่ไม่ดีนัก จึงต้องให้แม่ไก่ธรรมดามาช่วยฟักแทน