ขั้นตอนการเลี้ยงไก่ป่าก๋อยให้พร้อมชน เขาทำกันอย่างไร

ที่นี่เท่านั้น กับไก่ป่าก๋อย ทีเด็ด ตีแม่น เก่งสุดๆ ห้ามพลาด

  •    คัดไก่ป่าก๋อย ก่อนเป็นอันดับแรก โดยเลือกไก่จากคอกที่อายุ 5-6 เดือน เพื่อทำการคัดเอาเฉพาะตัวที่มีแววเก่ง ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิกลพิการมาขุนหรือปั้นให้พร้อมสำหรับการชน เมื่ออายุถึงวัยโตเต็มที่ ประมาณ 8-9 เดือน ให้เอามาครอบสุ่มแล้วกราดน้ำกราดแดดประมาณ 10 วันก่อนนำออกปล้ำ (ปล้ำ 3 อัน อันละ 2.25 นาที) เพื่อคัดไก่ที่มีแววเก่ง แล้วนำมาขุนหรือฝึกต่อให้พร้อมชนจริงๆ
  •    ทำการซ้อมจริงอีก 2 อัน(แบ่งเป็นครั้งละอัน แล้วดูเชิงไก่เพื่อตัดคะแนน) เพื่อดูเชิงไก่ และลีลา ว่าในสถานการณ์จริง จะชนอย่างไร มีการยืนระยะได้ดีมากน้อยไหน ไก่ป่าก๋อยนั้นเป็นไก่ที่ต้องยืนระยะได้ดีครับ กำลังต้องได้ นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกไหวพริบ ฝึกชั้นเชิงของไก่ไปด้วยในตัว ส่วนใหญ่ไก่ที่เก่งจะผ่านขั้นตอนการซ้อมจริงทั้งสองครั้ง ให้แยกออกไปบำรุงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขึ้นชนได้เลย

  •    ทำการฝึกให้กับไก่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิ่งสุ่ม โยนเบาะ วิ่งล่อ เป็นต้น (การฝึกแล้วแต่แนวทาง คือไม่ตายตัว) อย่าลืมบำรุงไก่และทำการถอนแข้ง คือให้ไก่ซ้อมกับไก่ไม่เก่งสักตัว เป็นการสร้างความพร้อมด้านจิตใจให้กับไก่ก่อนเปรียบจริง (แต่ไก่ป่าก๋อยไม่ควรให้ไก่หนุ่มขึ้นเปรียบ จนกว่าจะอายุ 10-12 เดือนขึ้นไป)
  •    สำหรับ ไก่ป่าก๋อย ที่เป็นไก่รอยเล็ก ควรรอให้ผ่าน 10-12 เดือนไปก่อน จะแข็งแรงพร้อมสำหรับการชนจริงๆ ไม่ควรให้ไก่หนุ่ม ที่กระดูกอ่อนขึ้นชน จะเสียไก่เอาได้ง่ายๆ ที่ทำมาทั้งหมดคือสูญเปล่า